» Silosistem – Silozuri si utilaje pentru agricultură

SC SILOSISTEM SRL este o societate româna, ce oferă beneficiarilor de Fonduri Structurale (Sapard) şi nu numai acestora soluţii diversificate privind proiectarea, achiziţia, montarea,  modernizarea şi mecanizarea de instalaţii agro-alimentare.

» Societatea noastră oferă următoarele produse şi servicii:

 • Instalaţii de depozitare complete, atât cu silozuri cât şi cu magazii;
 • Modernizarea şi întreţinerea  instalaţiilor deja existente oferind o gamă completă de accesorii pentru mecanizarea silozurilor şi magaziilor de cereale;
 • Uscătoare de cereale fixe şi mobile;
 • Mori de grâu, porumb, maşini şi utilaje auxiliare pentru modernizarea acestora şi silozuri de făina;
 • Sisteme automatizate pentru ferme de animale – instalaţii pentru producerea nutreţurilor concentrate (FNC-uri);
 • Maşini şi utilaje pentru curăţarea, selectarea şi calibrarea seminţelor şi cerealelor;
 • Diverse echipamente necesare înlocuirii sau completării sistemelor agro-alimentare.

» Silosistem oferă şi asigură toată gama necesară de operaţiuni, astfel:

 • Montajul şi punerea în funcţiune a acestor utilaje având o echipă specializată în acest sens
 • Asistenţa tehnică în perioada de garanţie precum şi post garanţie
 • Piesele de schimb necesare
 • Asistenţă la întocmirea proiectelor pentru clienţi